NAMIBIA TRADITIONAL LEADERS

The deputy Chair person and the Chair person of the Nama Traditional Leaders Association at the funeral of the Late Chief Hendrina Martha Afrikaner, who was the Head of the Afrikaner Autority Council

NAMA TRADITIONAL LEADERS ASSOCIATION

TRIBUTE TO

Hendrina Martha Afrikaner

Master of ceremonies

Bishop Dr.Kameeta and the deputy

Comrade Minister Jerry Ekandjo

All the ministers present

Members of parliament,

All the regional governors

All the regional and local councillors present

The traditional Chiefs of the different tribes

The mourners

The Afrikaner tribe

What a sad moment for the Nama Traditional Leaders Association, bereaved family, The Afrikaner Authority Council for the lost of such a great leader. We gather here today to pay our last respect to such a distinguished leader. We thank Chief Kootjie The Deputy Chair for initiating the dialogue between the Nama Traditional Leaders Association and the Griqua Royal House.

It is the second time that i was invited to Namibia for such auspicious occasion. The first one was in 2009 at Gibeon to pay our respect to the late Dr. Rev. Kaptein Hendrik Witbooi.

This is also where I met the late Kaptein Hendrina Afrikaner where her humility impressed me and she personally served me my lunch.

I remember some of the comments that she mentioned around the table was that she had called her tribe to stop infighting amongst them and strive for cohesion amongst other tribes as well.

Die indruk wat sy by my gelaat het, het die volgende kenmerke na vore gebring:

DAT ONS IN HIERDIE WERELD LEIERS NODIG HET

WAT HULLE INVLOED OP DIE REGTE TYE VIR DIE REGTE REDES GEBRUIK

WAT EFFENS GROTER DEEL VAN DIE BLAAM EN ‘N EFFENS KLEINER DEEL VAN DIE REKENING VIR HULSELF TOE-EIEN

WAT HULSELF SUKSEVOL LEI VOOR HULLE PROBEER OM ANDER TE LEI

WAT AANHOU SOEK NA DIE BESTE ANTWOORD, NIE DIE BEKENDE EEN NIE

WAT WAARDE TOEVOEG AAN DIE MENSE EN DIE NASIE WAT HULLE LEI

WAT VIR DIE VOORDEEL VAN ANDER WERK EN NIE VIR PERSOONLIKE GEWIN NIE

WAT HULSELF MET HUL KOPPE HANTEER EN ANDER MET HULLE HARTE

WAT DIE PAD KEN, DIE PAD VOLG, EN DIE PAD AANWYS

WAT INSPIREER EN MOTIVEER PLEKS VAN INTIMIDEER EN MANIPULEER

WAT SAAM MET MENSE WOON OM HUL PROBLEME TE KEN EN SAAM MET GOD OM HULLE TE KAN OPLOS

WAT BESEF DAT HUL GESINDHEDE BELANGRIKER IS AS HUL POSISIES

WAT MENINGS VORM PLEKS VAN MENINGSOPNAMES TE VOLG

WAT VERSTAAN DAT ‘N STAM EN DIE NASIE  DIE WEERSPIEELING VAN HULLE KARAKTER IS

WAT HULSELF NOOIT BO ANDER STEL NIE, BEHALWE IN DIE NAKOMING VAN VERANTWOORDELIKHEDE

WAT IN DIE KLEIN DINGETJIES NET SO EERLIK SAL WEES SOOS IN DIE GROOT DINGE

WAT HULSELF DISSIPLINEER SODAT HULLE NIE DEUR ANDER GEDISSIPLINEER KAN WORD NIE

WAT TERUGSLAE TEEKOM EN HULLE IN GELEENTHEDE OMSKEP

WAT ‘N MORELE KOMPAS VOLG WAT IN DIE REGTE RIGTING WYS ONGEAG DIE HEERSENDE NEIGING

My advies aan die stam van hierdie sterk leier is dat die een wat haar sal opvolg ook onder moet begin by die eerste vlak leierskap. Dit is die basiese intree vlak van leierskap, waar jou leierskap die volgende navore moet bring om die mense positief te dien op gebiedsregte, protocol, tradisie en nasie bou. 

‘n Persoon kan in beheer wees omdat hy in ‘n posisie aangestel  word. In daardie posisie kan hy gesag he, dis meer as om die tegniese leiding te he en die regte reels te volg.  Ware leierskap is om die mens te wees wat ander met graagte en vertroue volg. ‘n Ware leier ken die verskil tussen baas wees en leier wees.

  

Met  my ontmoeting met haar het ek besef dat  sy oor ‘n sterk persoonlikheid beskik en ‘n nederige leier was.

Honorables traditional leaders the colonialist and the Apartheid boere had misused our subjects to fight amongst themselves, therefore my humble appeal to you is to have a dialogue for reconciliation in the strive for ,peace, prosperity and cohesion. Let we not forget   Honorable the late Hendrina Afrikaner what she has strive for and the legacy of her. Let us take this opportunity as a stepping stone in the SADEC region amongst all indigenous people to unite. 

It was such a pleasure to know an icon a mentor like the honourable leader. We as the Royal House appreciate the time that she has share with us and all her successful efforts

Kaptein Hendrina u sal gemis word,die families sal jou mis,die volk sal u mis, jou plek sal leeg wees maar ons sal op dit wat jy vir ons na gelaat het voortbou. May your legacy stay forever amongst us?

We say farewell,  gaan tog mooi

I thank you

http://facebook.com

THE GRIQUA ROYAL HOUSE WITH NAMIBIA GOVERNORS IN KARASBURG

THE GRIQUA ROYAL HOUSE WAS INVITED TO THE 22ND INDEPENDENCE CELEBRATIONS OF NAMIBIA BY THE GOVERNOR OF KARAS REGION AND THE NAMA TRADITIONAL LEADERS.

THE GOVERNMENT OF NAMIBIA WAS ASKED BY THE TRADITIONAL LEADERS TO EXTEND AN OFFICIAL INVITATION TO THE GRIQUA ROYAL HOUSE.

THE DELIGATION WAS HIS EXCELLENCY THE KING ADAM KOK V,
KAPTEIN MINNIE BARENDSE -KRUGER LEADER OF THE BARENDSE GRIQUA HOUSE

HEAD OF ADMINISTRATION HIGH COMMISSIONER A.M.W.MESSELAAR
ASSISTAND ADMINISTRATORS COMMISSIONERS 
ANDRIES OLIFANT ,CONTACT NR.          +27 (O) 839959228
CODNEY FUAD MANGALE,CONTACT NR. +27 (0) 840653770
PROVINCIAL ADMIN
CHIEF CHRIS PIENAAR
ROSELINE P.MESSELAAR


THE BASARWA SAN OF BOTSWANA AND THE GRIQUA ROYAL HOUSE RELATIONSHIP

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Ethel Phillips | Reply 15.06.2016 14.26

My Grandma's Culture revived

Ethel Phillips | Reply 15.06.2016 14.24

I really like this page. My grandmother's cultural is reviving. May I be part of this Khoisan Revolution through the The Griqua Royal House . Xaisis!.

ronald | Reply 11.03.2015 16.52

great news always welcome khoiman ronnie

mannie de arede | Reply 06.06.2014 13.04

i like da page very much

romanzo Steenkamp | Reply 17.03.2014 13.19

i recently researched my heritage on family. Great was my shock to find out i am a great-great child of kaptein andries mouton. I am a proud griqua 264812538100

N.J.A.Kock | Reply 12.08.2013 18.28

My contact details are 0828553498/
0838091496
0177129661

Neo John Adam Kock | Reply 12.08.2013 18.25

I am very proud to here such moral busting publication about my back groud as a Griqua. I am a proud Griqua man born in Reivilo Town on 03 October 1960.

nico adams(chainoqua- x) | Reply 30.11.2012 17.58

you make me proud

NICO ADAMS 01.02.2017 16.06

WE MUST TAKE THIS A.N.C. GOVERMENT TO THE INTERNATIONAL COURT,BECAUSE THEY REFUSE TO ACCEPT US KHOISAN AS THE FIRST NATION OF SOUTH AFRCA

See all comments

| Reply

Latest comments

20.05 | 15:46

send an email to :griquacommissariate@gmail.com

...
17.05 | 03:46

I am researching my Great Great Grandfather Missionary Christoph Andreas Sass who married an Orlam Kaaitjie Engelbrecht in Silver Fountain 1817. Any help please

...
17.05 | 03:33

I am doing research of my Great Great Grandfather Christoph Andreas Sass who was a missionary in Namaqualand from 1811 and moved to Captain Cornelius Kok's Kraa

...
15.05 | 14:16

Thanks Joe

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD