MESSELAAR ADDRESS THE NCOP 2016

NCOP MESSELAAR

Western Cape government

called on to recognise

traditional leaders

Select Committee on Petitions and Executive

Undertakings is often called upon to

intervene in a range of community issues, ranging from complaints aboutHAIRPERSON

noise from a church to human rights abuses. Recently, it was requested to

address the alleged failure by the Western Cape government to recognise

traditional leaders in the province, writes Sakhile Mokoena.

Parliament’s National House of Traditional Leaders says for one to qualify as a member of the house, one must be recognised as a senior traditional leader.

The Traditional Leadership and Governance Framework Act makes provision for the establishment of the Commission on Traditional Leadership Disputes, which was commonly known as the Nhlapo Commission, whose purpose was to investigate claims and disputes of traditional leadership. The commission received claims from traditional leaders from the Western Cape, investigated and established that the people who lodged the claims were not necessarily traditional leaders, but were practising their customs and cultures. “Some presided over initiation schools and resolved conflict in their communities, but the report of the commission found that most of the claimants came from there provinces to the Western Cape a long time ago. “They came to work, ended up staying and organised themselves, but not necessarily to become traditional leaders. The commission recommended that all those 29 claims be declined. The recommendation was forwarded to the Western Cape provincial

government – as the law prescribed – to ensure that it was communicated to all the claimants,” he said. The Western Cape is one of two provinces that do not have any house of traditional leaders – the other one PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 29 select committee on petitions and executive undertakings committee news being Gauteng – because there are no recognised traditional leaders in these provinces. In order to address the issue, the Deputy Minister said the department has introduced a Bill in Parliament

which covers all traditional leaders in the country, including the Khoi and the

San traditional leaders. “We believe if it is enacted, the Bill will compel the Western Cape government to recognise traditional leaders in the province,” Mr Bapela said. Committee Chairperson Kgoshi Setlamorago Thobejane said the Committee will consider the submissions from all parties before making

recommendations on the matter. Although the Committee has not made

any recommendations, it would seem Mr Frantz and all other traditional

leaders in the Western Cape will have to wait for Parliament to finalise the

traditional and Khoi-San leadership before a provincial house of traditional

leaders may be established in the province. The Committee also received a petition from some residents of Chiawelo in Soweto in Gauteng who complained about the noise emanating from the Unity Fellowship Church in the township. The Committee has met with both the petitioners and the church, but has yet to finalise its recommendations on the matter. Another petition before the Committee is on the “alleged gross human rights violations committed by the Bafokeng Tribal Authority” in the platinum-mining town of Rustenburg in the North West. The Committee plans to invite the petitioners and the respondents for further discussions on the matter.

22. May, 2018
TOESPRAAK VAN SY EKSELENSIE HOȄ KOMMISSARIS MESSELAAR
BY DIE BEGRAFNIS VAN WYLE
KAPTEIN DAWID FREDERICKS 03:02:2018
Seremonie meester, ,tradisionele leiers, godsdiensleiers, politieke leiers gemeenskapleiers, vriende en die bedroefde familie groete en seen wense in Jesus Naam.
Laat my toe om my innige meegevoel en meedelye asook die van die Griqua Royal House en die Kongres van tradisionele leiers van Suid-Afrika met die heengaan van n held n leier vriend en vader. Sy heengaan word betreur deur ons andere.
Gedurende 2011 het die Kontralesa en die Griekwa Koningshuis n aide of memoire aangegaan met die NTLA onder die voorsitterskap van wyle Kaptein Dawid Fredericks, die werksverhouding is verdiep deur die jare heen en verlede jaar op Blouwes verder versterk.
Vir ons het ‘n groot boom geval. ‘n vertroueling, ‘n mentor, ‘n ikoon, ‘n wenner, man van format dié het ons ontval. Hy het die tydelike met die ewige verwissel. Wyle Kaptein Fredericks was die tipe persoon wat hom beywer het vir reg en geregtigheid. Sy heengaan laat ‘n leemte. ‘n Leemte wat deur die agtergeblewenes gevul moet word. Die onvoltooide taak van Kaptein Fredericks moet oor geneem en afgehandel word sodoende moet daar voortgebou word op die nalatingskap van Kaptein Fredericks. Eers wanneer ons doelwit bereik het kan ons met ‘n geruste hart se, die stryd is klaar, die oorlog is oor,gee die oorwinnaar dank daarvoor.
REGENT: KAPTEIN WILHELMINA BARENDSE KRUGER; KAPTEIN JOHANNES KRAALSHOEK,
Administration; AMW Messelaar; CS Mangale; EV Appies; DO Mouton; K Visser; OL Lewies; BL Kabab; B Links
Kaptein het as ‘n wenner uit die stryd getree. Hy het deur middel van sy optrede, sy vasbeslotenheid en integriteit bewys dat die stryd om erkenning en die herstelling van die regte van die volk nog nie verlore is nie
Waarom ek sê dat Kaptein Dawid Fredericks ‘n wenner is, omdat hy die eienskappe van ‘n wenner gehad het. Want manne met eienskappe soos Kaptein Fredericks is minder sensitief vir misnoë en verwerping. Hulle lag dit af!
Wenners dink aan watter oplossing is daar
Wenners spits hulle toe op wat gedoen moet word.
Wenners is nie bygelowig nie, hulle sê; dit is soos die lewe is.
Wenners weet om mislukking aan eie waarde gelyk te stel.
Wenners beperk nie hul denke tot vasgestelde tyd, maar verbreed dit tot ander dinge ook
Kaptein was ‘n leier met self dissipline. Daarom het leiers soos hy verstaan dat hul belangrikste verantwoordelikheid hul eie disipline en persoonlike groei is. As hulle hulself nie kan lei nie, kon hul ander nie lei nie. Leiers kan nooit ander verder neem as wat hulle self gegaan het nie. Want niemand kan na punte reis as hy of sy nie eers na binne gekyk het nie. ‘n Groot leier kan ‘n groot organisasie lei, maar groei is net moontlik wanneer die leier bereid is om die prys daarvoor te betaal. Baie potensiale begaafde leiers word altyd op die manier verloor deur die dood
Die Integriteit van ‘n leier moet daagliks op verskeie tas bare maniere gedemonstreer word.
Jy moet jouself kan verbind en sê:
1. Ek sal lewe volgens wat ek onderrig.
2. Ek sal maak soos ek sê.
3. Ek sal eerlik wees met ander.
4. Ek sal wat vir ander die beste is, ook doen wat vir my die beste is.
5. Ek sal open hartig en kwesbaar wees.
Die natuur lewer op verskillende blomme so lewer die lewe ook verskillende karakters op;
Jy vind die coronation n pragtige bos van blomme maar as n bal of klip of iemand dit trap breek dit oop en waar dit seer gekry het gaan dit nooit weer reg kom nie; so vind ons ook sulke karakters van leiers wat deur een probleempie nooit weer herstel nie;
REGENT: KAPTEIN WILHELMINA BARENDSE KRUGER; KAPTEIN JOHANNES KRAALSHOEK,
Administration; AMW Messelaar; CS Mangale; EV Appies; DO Mouton; K Visser; OL Lewies; BL Kabab; B Links
Rose is pragtige blomme vroue hou daarvan, dit gee lifelike reuk af tog het sy stingel dorings wat jou pynig as jy daaraan vat; tog vind ons mooi pragtige mense wat voor gee in die lewe en baie katterige lelike gesindheid openbaar;
Lelies is baie mooi met wit blare, jy vind dit in rykmense se voorportale, dit hemel die atmosfeer op maar tog groei dit in vleilande vind in stink waters; wanneer die wind waai, dit die swart vuil grond op die mooi blare van die lelie, wetenskaplikes se in die stingel van die lelie is daar n olie wat die lelie oor sy kroon blare gooi en dit self skoon maak;
Ware leiers het mooi gesindheid ongeag hoe mense hulle behandel of verneder hulle ruk hulleself reg en styg bo hulle omstandighede uit. Hier aan kan ek Kaptein toe skryf sy omstandighede het hom nie terug gehou vir wat hy voor gestaan het nie. Kom ons haal alles wat goed en mooi was in die leefwyse van Kaptein Dawid Fredericks, en bou daarop in die toekoms. (1 Sam.20:16) Jonathan sê vir Dawid “More is dit nuwe maan jou sit plek sal leeg wees, jy (Kaptein Dawid Fredericks) sal gemis word”
Vaarwel Kaptein
Gaan in vrede
!Gaitses nu re
Ek dank u

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

20.05 | 15:46

send an email to :griquacommissariate@gmail.com

...
17.05 | 03:46

I am researching my Great Great Grandfather Missionary Christoph Andreas Sass who married an Orlam Kaaitjie Engelbrecht in Silver Fountain 1817. Any help please

...
17.05 | 03:33

I am doing research of my Great Great Grandfather Christoph Andreas Sass who was a missionary in Namaqualand from 1811 and moved to Captain Cornelius Kok's Kraa

...
15.05 | 14:16

Thanks Joe

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD